Skip to content Skip to footer

Calliditas Art Synthesis působí jako technologicko-vzdělávací firma s několikaletou tradicí a bohatými zkušenostmi v oblasti pokročilých technologií. Je součástí technologické platformy, která ve spolupráci s univerzitami jako je ZČU a ČVUT a Výzkumným ústavem progresivních technologií rozvíjí didaktiku a komplexní implementaci technologií do oblastí vzdělávání, průmyslu, muzejnictví a směrem k seniorům.
Je součástí technologického klastru ATC – Advanced Technology Cluster (Klastr pokročilých technologií).

V Calliditas Art Synthesis tvoří tým jak zkušení technologové, didaktici, tak odborníci na virtuální, rozšířenou realitu a umělou inteligenci, kteří se specializují na muzejnictví. Jednou z hlavních aktivit Calliditas Art Synthesis je snaha zmodernizovat muzejnictví – zavedením IT, AI a XR technologií do Vašich expozic.

Naší vizí je posunout české muzejnictví technologicky a přiblížit ho širšímu publiku. Chceme pomoci odborníkům rozšířit možnosti expozic a prostřednictvím 3D vizualizace zvýšit zapamatovatelnost a pozornost návštěvníků během prohlídek. Každá technologie nabízí plný potenciál až tehdy, kdy je vhodně začleněna do celkového konceptu a správně využita při oslovení cílové skupiny návštěvníků.

Po seznámení se se současným stavem muzea navrhneme technologickou modernizaci, která současnou expozici pozdvihne, rozšíří a zefektivní. Naším cílem je návštěvníky zaujmout obsahem i způsobem prezentace expozice a přilákat je k opakovaným návštěvám muzea.

Rozšířená realita (AR) spolu s mobilní aplikací hraje význačnou roli jako průvodce výstavou. Tato technologie je propojena s mobilními telefony prostřednictvím odkazů a QR kódů. Účelem této kombinace AR a mobilní aplikace je udržovat konzistentní informační prostředí a rozšiřovat výstavní obsah, aby návštěvníkům poskytla další relevantní informace. Mobilní aplikace zde funguje jako centrální platforma, která spojuje a propojuje informace a slouží zároveň jako most pro různé prvky, včetně referenčních, gamifikačních, soutěžních a propagačních prvků.

Další technologie, jako je VR, videomapping a VR Cave, pomáhají nadchnout návštěvníky, nabízí jim přímý prožitek, zlepšují zapamatovatelnost a porozumění složitým jevům a procesům, zvyšují motivaci a podporují učení.

Naším cílem je vytvořit dlouhodobou koncepci a postupnou spolupráci, která souvisí nejen s tvorbou obsahového materiálu, ale zejména s adaptací pokročilých multimediálních technologií do vašeho prostředí s následnou postupnou integrací stávajícího depozitáře i mimo fyzické prostory muzea.

Pobočka

Calliditas s.r.o.
Samaritská 199/16, 301 00 Plzeň

Sídlo

Calliditas s.r.o.
č.p.1, 411 15 Podsedice

IČO: 05698952
DIČ: CZ05698952
č.ú.: 287932947/0300

Made by Orbitalo 2024